Menu Đóng

Hướng dẫn sử dụng sim du lịch Dubai của hãng ThreeHK

Sim của hãng ThreeHK sử dụng ở Dubai (UAE) trong 5 ngày, có 1Gb dung lượng Internet tốc độ cao 4G. Sim có thể phát wifi hotspot (tethering).

Nếu chưa dùng được Internet, bạn hãy kiểu tra lại các bước cài đặt đơn giản sau:

Bước 1: Bật chuyển vùng dữ liệu
Bước 2: Cài đặt APN

Name: 3
APN: mobile.lte.three.com.hk
Username: (bỏ trống không điền gì)
Password: (bỏ trống không điền gì)


Ghi chú:
1. Thẻ SIM sẽ được tự kích hoạt sau khi được lắp vào điện thoại.
2. Thẻ SIM có hiệu lực kể từ ngày kích hoạt và có giá trị trong 5 ngày.

iPhone device (4G LTE)
Step 1: Choose Settings in
the home screen
Step 2: Choose Cellular
Step 3: Enable 4G Step 4 : Choose “Cellular Data Network”
Step 5 : Type “ mobile.lte.three.com.hk”
in the APN
iPhone device(3G)
Step 1: Choose Settings
in the home screen
Step 2: Choose Cellular
Step 3: Enable 3G Step 4 : Choose “Cellular Data Network”
Step 5 : Type “ mobile.three.com.hk”
in the APN
Call Now ButtonGọi 0935279988